INFOLINIA: +48 89 679 02 42 

OPIS TECHNICZNY

Palestezjometr P33, służy do nieinwazyjnego badania progów czucia wibracji działających na palce dłoni człowieka. Badania przy pomocy palestezjometru mogą służyć do monitoringu zaburzeń czucia drgań w okresie zatrudnienia pracownika, począwszy od badań wstępnych, poprzez okresowe, aż po badania końcowe. Wyniki tych badań mogą służyć w orzecznictwie chorób zawodowych związanych z uszkodzeniem zmysłu czucia dotyku. Można również diagnozować wczesne stadia obwodowych neuropatii, w tym zespołu cieśni nadgarstka. Palestezjometr P33 może również być wykorzystany do badań naukowych. Oferujemy jedyne na świecie rozwiązanie pozwalające na pomiary według obowiązujących w Polsce zaleceń MZiOS podanych w opracowaniu: „Wskazówki Metodyczne Dotyczące Rozpoznawania, Zapobiegania i Leczenia Zespołu Wibracyjnego Wywołanego Działaniem Drgań Mechanicznych Przekazywanych Na Ręce” z 1972 roku oraz publikacji „Rozpoznawanie Zmian Chorobowych Wywołanych Przez Drgania Mechaniczne – Wskazówki Metodyczne” z 1995 roku. Ponadto palestezjometr zostal opracowany zgodnie z normą ISO 13091-1 (Mechanical vibration -- Vibrotactile perception thresholds for the assessment of nerve dysfunction) i może być dostosowany do prowadzenia badań według tych wytycznych. W urządzeniu zastosowano unikalny, opatentowany system kontroli przyspieszenia pozwalający prowadzić pomiary w przypadku, gdy zakłócenia są wielokrotnie większe od drgań zadawanych. Dzięki temu rozwiązaniu palestezjometr P33 jest najdokładniejszym na świecie urządzeniem do badań czucia wibracji. Palestezjometr wytwarza sinusoidalne drgania mechaniczne działające na palec badanego pacjenta poprzez sondę umieszczoną w górnej części urządzenia. Częstotliwości drgań mieszczą się w zakresie od 250 do 500 Hz. Pozwala to na badanie mechano-receptora FAII. Częstotliwości 250, 400 i 500 Hz umożliwiają pomiar zgodnie z obowiązującymi obecnie w Polsce przepisami. Podczas badania pacjent trzyma rękę na urządzeniu, dotykając sondy drgającej opuszką badanego palca. Pacjent utrzymuje docisk palca do sondy z siłą 1,2 N. Pomiar wykonywany jest metodą wstępującą. Poziom drgań narasta, a pacjent sygnalizuje moment pojawienia się czucia drgań. Możliwe jest wykonanie pojedynczego badania lub automatyczne powtarzanie w celu obliczenia wartości średniej. Komputer kontroluje prawidłowość przebiegu pomiaru odrzucając wartości przyspieszeń zbyt odbiegające od średniej. Wyniki są rejestrowane na bieżąco i drukowane po zakończeniu badania. Dodatkowym atutem naszego Palestezjometru jest zastosowanie unikalnego systemu kontroli przyspieszenia, dzięki któremu możliwe jest prowadzenie pomiaru niezależnie od zakłóceń. Rozwiązanie to pozwala nam zagwarantować, że nasz Palestezjometr jest najdokładniejszą aparaturą przeznaczoną do badań czucia wibracji dostępną na rynku

Read More

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Palestezjometr P33, służy do nieinwazyjnego badania progów czucia wibracji działających na palce dłoni człowieka. Badania przy pomocy palestezjometru mogą służyć do monitoringu zaburzeń czucia drgań w okresie zatrudnienia pracownika, począwszy od badań wstępnych, poprzez okresowe, aż po badania końcowe. Wyniki tych badań mogą służyć w orzecznictwie chorób zawodowych związanych z uszkodzeniem zmysłu czucia dotyku. Można również diagnozować wczesne stadia obwodowych neuropatii, w tym zespołu cieśni nadgarstka. Palestezjometr P33 może również być wykorzystany do badań naukowych. Palestezjometr wytwarzając sinusoidalne drgania mechaniczne działa na palec badanego pacjenta poprzez sondę umieszczoną w górnej części urządzenia. Częstotliwości drgań mieszczą się w zakresie od 250 do 500 Hz. Pozwala to na badanie mechano-receptora FAII. Częstotliwości 250, 400 i 500 Hz umożliwiają pomiar zgodnie z obowiązującymi obecnie w Polsce przepisami. Pacjent utrzymując docisk palca do sondy drgającej z siłą 1,2 N poddawany jest badaniu, podczas którego poziom drgań narasta. Badany sygnalizuje moment pojawienia się czucia drgań, co przy wykonaniu kilku powtórzeń pozwala na określenie prawidłowości. Raport z badania palestezjometrem drukowany jest bezpośrednio po zakończeniu serii drgań.

Read More